Infrared

Sauna na promienie podczerwone to sauna bez pary.